Bel ons

Nieuws | Allure Real Estate | Hoe breng ik een bod uit op ee...

Hoe breng ik een bod uit op een woning?

24.02.2021

Hoe breng ik een bod uit op een woning?

U heeft het huis van uw dromen gevonden en bent bang dat het u door de vingers zal glippen. Dus wilt u zo snel mogelijk een bod uitbrengen. Welke gegevens moet het bod bevatten?

Er bestaat geen standaarddocument voor een bod. Wel doet u er goed aan uw bod schriftelijk te bezorgen, zodat het akkoord ondubbelzinnig is. U kunt het schriftelijk, per mail of zelfs per sms bezorgen. De rechtbank van eerste aanleg in Gent heeft geoordeeld dat een bod via sms beschouwd kan worden als een begin van bewijs voor de aan- of verkoop van een woning. Maar een sms alleen volstaat niet. U moet die aanvullen met andere elementen, zoals het bewijs dat er tussen de verkoper en uzelf eerdere contacten zijn geweest.

Uw bod moet minstens de volgende info bevatten:

  • Adres van het pand
  • Geboden prijs
  • Geldigheidsduur van het bod 
  • Eventuele opmerkingen en opschortende voorwaarden (zie verder)
  • Handtekening en datum

Welke opschortende voorwaarden moet u toevoegen?

Een opschortende voorwaarde leidt ertoe dat een bod als ‘onbestaand’ wordt beschouwd als aan de voorwaarde niet voldaan is. Bevat het bod geen enkele opschortende voorwaarde, dan kunt u het niet meer herroepen.

Voeg dus op zijn minst een opschortende voorwaarde toe voor het geval u geen hypothecaire lening krijgt. Die clausule impliceert dat uw beslissing pas definitief wordt als u bij de bank een lening kunt afsluiten. Als de bank uw aanvraag weigert, vervalt het bod. Als koper bent u dus beschermd. Als die clausule niet is opgenomen, kan de verkoper een schadevergoeding eisen.

Hoelang is een bod geldig?

U kunt uw bod beperken in de tijd door er bijvoorbeeld een termijn of een einddatum op te kleven. Doet u dat niet, dan blijft uw bod geldig. Zelfs als de koper het pas weken of zelfs maanden na ontvangst aanvaardt. Deze beperking heeft voor de verkoper ook als voordeel dat de verkoop van zijn pand niet al te lange tijd geblokkeerd wordt.

Wat als u uw bod wilt intrekken?

Zolang de verkoper uw bod niet aanvaardt en dus niet tegengetekend heeft, kunt u het herroepen. Maar zodra hij het bod heeft aanvaard en tegengetekend, kunt u niet meer van mening veranderen. Het bod wordt op dat ogenblik definitief. Tenzij beide partijen akkoord gaan om het te vernietigen.

Wat is een aankoopoptie?

Voor u een bod doet, kunt u gedurende een bepaalde termijn aan de verkoper een ‘aankoopoptie’ vragen. Hij kan dat al dan niet aanvaarden. Aanvaardt hij de aankoopoptie, dan verbindt hij zich ertoe het pand tijdens de in de optie vermelde termijn aan niemand anders te verkopen. De verkoper is dus gebonden, terwijl de koper zich pas verbindt wanneer hij de optie licht. Daardoor verklaart hij zich akkoord met de prijs van de woning, met de voorwaarden vermeld in de aankoopakte enzovoort.

Let wel goed op de voorwaarden die de optie vermeldt, want zodra die optie wordt gelicht, is de verkoop definitief. Maar in tegenstelling tot het bod - en de opschortende voorwaarden - verplicht de aankoopoptie u niet het pand te kopen. Zolang u de optie niet licht, bent u tot niets verbonden en heeft u geen enkele aankoopverplichting. Maar zodra de termijn vermeld in de optie verstreken is, staat het de verkoper opnieuw vrij het goed aan om het even wie te verkopen.

 

"Dit artikel verscheen op 27 januari 2021 op tijd.be."

Bron: https://www.tijd.be/vastgoed/woning-kopen/hoe-breng-ik-een-bod-uit-op-een-woning/10209279.html
Auteur: Mathilde Ridole

Deel op sociale media

Facebook Facebook Linkedin Linkedin twitter twitter messenger messenger whatsapp whatsapp
Vraag je gratis schatting aan