Bel ons

Nieuws | Allure Real Estate | Berekening van de aankoopkoste...

Berekening van de aankoopkosten

24.02.2021

Berekening van de aankoopkosten

Registratiebelasting / Registratierechten*
De gewestelijke overheden maken tal van verminderingen mogelijk die interessant kunnen zijn voor u als koper. Raadpleeg uw notaris om alle wettelijke voorwaarden te kennen en een gedetailleerde berekening van de registratierechten te verkrijgen rekening houdende met diverse factoren zoals de meeneembaarheid.

(In Vlaanderen spreekt men van 'verkooprecht', in Brussel en Wallonië zijn het 'registratierechten')

Erelonen
Het ereloon van de notaris is door de overheid vastgelegd, d.w.z. dat de notaris niets meer of minder mag vragen. Een uitzondering vormen echter de sociale leningen: hier wordt het ereloon verminderd gehalveerd.

Administratieve kosten
Dit is een vergoeding voor het (opzoekings-)werk dat de notaris en zijn medewerkers op zich nemen om ervoor te zorgen dat er geen discussies ontstaan over de geldigheid en het bestaan van de koop. Deze vergoeding dekt ook de algemene kantoorkosten.
Een aantal kosten worden in principe betaald door de verkoper, zoals de kosten voor het opvragen en controleren van de kadastrale gegevens, stedenbouwkundige inlichtingen of het bodemattest. Andere kosten zijn voor de koper, zoals de kosten verbonden aan de fiscale en hypothecaire opzoekingen en de kosten voor de administratieve verplichtingen na de akte.

De op deze website vermelde administratieve kosten zijn louter indicatief en kunnen worden aangepast naargelang de verschillen tussen de gewesten en de gemeenten, en in functie van de diverse elementen en de complexiteit van het dossier.
Een voorbeeld:
Een stedenbouwkundige opzoeking kost in de ene gemeente meer dan in de andere, een verkoop met meerdere verkopers kost meer dan een verkoop met één verkoper.

De notaris die gelast is met de voorbereiding van de akte kan u over dit alles meer informatie geven.

Klik hier om naar de berekeningsmodule te gaan.

 

Bron: https://www.notaris.be/rekenmodules
Auteur: notaris.be

Deel dit artikel

Facebook Facebook Linkedin Linkedin twitter twitter messenger messenger whatsapp whatsapp

Onze locaties

Deel op sociale media

Facebook Facebook Linkedin Linkedin twitter twitter messenger messenger whatsapp whatsapp
Vraag je gratis schatting aan